Przejdź do treści
Wróć do listy aktualności

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot maturalny w polskich szkołach 

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot maturalny w polskich szkołach 

Kooperacja, komunikacja, kreatywność i krytyczne myślenie – to kluczowe kompetencje, które ma rozwijać nowy przedmiot – Biznes i Zarządzanie (BiZ). Już 1 września 2023 roku zastąpi on Podstawy przedsiębiorczości, a począwszy od 2027 roku będzie w zakresie rozszerzonym po raz pierwszy zdawany na maturze. Nauczyciele w całej Polsce już teraz przygotowują się do nowych zadań oraz podejmują decyzje o wyborze podręcznika do BiZ. 

W podstawie programowej nowego przedmiotu znalazło się wiele zagadnień, które mają przygotować młodych ludzi do efektywnego wejścia na rynek pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do bardziej świadomego zarządzania własnymi finansami. Wszystkie tematy zostały podzielone na sześć głównych części: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy oraz przedsiębiorstwo. 

BiZ – w obu zakresach, podstawowym i rozszerzonym – będzie nauczany w liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych. W zakresie rozszerzonym będzie zdawany na maturze. Nowy przedmiot kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, a przy jego realizacji zalecane są takie formy, jak praca zespołowa, metody projektowe czy wykorzystanie studiów przypadków biznesowych (case studies). Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca także nauczycielom sięgnięcie po symulacje biznesowe, dyskusje czy elementy grywalizacji. Pomocna dla nauczycieli jest wskazówka metodyczna, aby oba zakresy realizować równolegle w danej klasie, co umożliwi lepszą realizację podstawy programowej i zwiększy szanse uczniów na podjęcie właściwej decyzji. Przedmiot ten bowiem ma zapewniać preorientację przy wyborze kierunków ekonomicznych, marketingowych itp. na studiach. Zachęca się do tworzenia nowych profili klas, np. geograficzno-biznesowych, by łatwiej można było znaleźć pracę np. w obsłudze ruchu turystycznego. 

Wsparciem w realizacji nowego przedmiotu dla nauczycieli mają być materiały multimedialne, ale także klasyczne podręczniki. W procesie dopuszczenia do użytku szkolnego znajduje się m.in. podręcznik „Biznes i zarządzanie” przygotowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Za kształt publikacji odpowiadają doświadczeni autorzy: Ewa Kawczyńska-Kiełbasa oraz Piotr Kur. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne stawiają na nowoczesne podejście do przygotowywania podręczników. W ostatnich latach z powodzeniem stosujemy m.in. metodę design thinking, która kładzie szczególny nacisk na poznanie potrzeb użytkowników oraz uwzględnienie ich w ofercie wydawniczej. Podręcznik został przygotowany na podstawie wniosków z badań wśród nauczycieli. Także w przypadku nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie postawiliśmy na rozwiązania, które pozwolą uczniom nie tylko efektywnie przygotować się do egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim pozwolą zdobyć umiejętności i kompetencje istotne na współczesnym rynku pracy – podkreśla Waldemar Czerniszewski, Dyrektor Wydawniczy WSiP S.A. 

Istotną wartością nowego podręcznika WSiP są zadania projektowe oraz wiedza teoretyczna i praktyczna z tego obszaru. Takie podejście ułatwia przygotowanie ucznia do maturalnego zadania projektowego, które będzie obowiązkowe w tym przedmiocie. To istotna innowacja – przedmiot ogólnokształcący zdawany praktycznie, zespołowo i przy zastosowaniu narzędzi cyfrowych. Matura z Biznesu i zarządzania będzie składała się m.in. z wykonywanego zespołowo zadania projektowego, za które będzie można otrzymać do 30 proc. wszystkich punktów. 

Wiemy, jak ważne dla nauczycieli jest merytoryczne wsparcie przy okazji wprowadzania do szkół nowych przedmiotów. Dlatego oprócz nowoczesnego podręcznika, przygotowaliśmy szereg dodatkowych działań, takich jak konferencje czy webinary dla nauczycieli, które będą pozwalały w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał, który kryje się w naszej publikacji – zaznacza Jerzy Garlicki, Prezes Zarządu WSiP S.A. 

W najbliższych tygodniach Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne rozpoczną szeroką dystrybucję prototypu nowego podręcznika do nauczycieli. Spis treści oraz przykładowy rozdział już znajdują się na stronie wsip.pl.  

Tagi:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content