Przejdź do treści

Informacje dla akcjonariuszy

Komunikat z 12.04.2024 r.

Ogłoszenie o osiągnięciu pozycji dominującej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000595068, dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że z dniem 4 kwietnia 2024 roku spółka Infinitas Learning Holding B.V. z siedzibą w Utrecht, Holandia uzyskała status jedynego akcjonariusza Spółki, a wskutek tego osiągnęła pozycję dominującą w Spółce, w szczególności poprzez dysponowanie bezpośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Komunikat z 29.01.2021 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

 

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Komunikat z 28.01.2021 r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Komunikat z 14.01.2021 r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

 

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Komunikat z 31.12.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Komunikat z 30.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (czasu polskiego). Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content