Przejdź do treści

Nasza oferta

Cykl

Język polski – poziom podstawowy

Niezbędny element przygotowań do matury. W środku znajdziesz m.in. strategie rozwiązywania zadań, omówienie wybranych lektur oraz dwa zestawy arkuszy egzaminacyjnych.
Cykl

Język polski – poziom rozszerzony

Publikacja wspierająca przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zawiera m.in. instrukcje tworzenia wypowiedzi pisemnych, listę jawnych zadań na egzamin ustny, a także omówienie najważniejszych tematów, motywów i toposów z lektur obowiązkowych.
Cykl

Matematyka – poziom podstawowy

Obowiązkowa pozycja podczas powtórek przed maturą 2024 z matematyki. Znajdziesz w niej m.in: 1200 zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami, pewniaki maturalne, czyli typy zadań, które zawsze pojawiają się na maturze oraz sześć przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.
Cykl

Matematyka – poziom rozszerzony

Repetytorium umożliwia powtórzenie wszystkich zagadnień, które uczeń powinien opanować przed egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym. Znajdziesz w nim m.in: strategie rozwiązywania zadań, 200 rozwiązanych krok po kroku zadań oraz sześć przykładowych arkuszy maturalnych.

Język polski. Repetytorium i arkusze. Poziom podstawowy i rozszerzony

 • 3w1 – teoria, zadania i arkusze w jednej publikacji! Wszystko co potrzebne do nauki przed egzaminem zebrane w jednym miejscu.
 • Maturalne Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące egzaminu ustnego i pisemnego.
 • Sprawdź, czy umiesz, czyli test pozwalający ocenić stopień opanowania wiedzy.
 • Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ustnym i w części testowej egzaminu pisemnego oraz lista jawnych zadań na egzamin ustny.
 • Strategie rozwiązywania zadań – wskazówki i strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań na maturze pisemnej oraz praktyczne porady, jak przygotować wypowiedź monologową i rozmawiać z komisją egzaminacyjną.
 • Omówienie wybranych lektur obowiązkowych (pewniaków maturalnych).
 • Najważniejsze tematy, motywy i toposy z lektur obowiązkowych.
 • Rady popularnej vlogerki #zeszyt do polskiego – nauczycielki języka polskiego i egzaminatorki CKE.
 • Struktura każdego arkusza zgodna z założeniami CKE.

 

Autorzy: Beata Borkowska, Agnieszka Fedorowicz, Joanna Gaweł, Edyta Jantos, Magdalena Marzec-Jóźwicka, Ewa Nowak, Agnieszka Pawelec, Dorota Plata, Zbigniew Płażewski, Agata Poręba, Jeannette Słaby

Matematyka. Repetytorium i arkusze. Poziom podstawowy i rozszerzony

 • 3w1 – teoria, zadania i arkusze w jednej publikacji!
 • Wszystko co potrzebne do nauki przed egzaminem zebrane w jednym miejscu.
 • Maturalne Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące egzaminu ustnego i pisemnego.
 • Sprawdź, czy umiesz, czyli test pozwalający ocenić stopień opanowania wiedzy.
 • Strategie rozwiązywania zadań – dzięki przykładom i dokładnemu wyjaśnieniu rozwiązania, uczeń szybko pozna sposoby rozwiązywania poszczególnych zadań.
 • Pewniaki maturalne – zadania egzaminacyjne, które najprawdopodobniej pojawią się na maturze.
 • 200 zadań rozwiązanych krok po kroku pozwalających przećwiczyć wszystkie typy zadań.
 • 1200 zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami – bogactwo różnorodnych zadań, co pomoże wyćwiczyć umiejętności, a odpowiedzi zweryfikują poprawność rozwiązania.
 • Struktura każdego arkusza jest zgodna z założeniami CKE.

 

Autorzy: Piotr Darmas, Adam Makowski, Adrian Weredycki

Jak się uczyć? Wskazówki Radka Kotarskiego.

Zakuj, zdaj, zapomnij – może czasem warto?

Social media zamiast książki?

Czy nauka się opłaca $$$?

(Przed)egzaminacyjne school hacki

Gdzie szukać informacji?

Próbna Matura z WSiP

Od wielu lat w szkołach przeprowadzana jest Próbna Matura z WSiP. Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

 • Nasze arkusze egzaminacyjne są przygotowane przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wymaganiami CKE.
 • Raporty z wynikami pozwalają określić obszary wymagające wyćwiczenia oraz zaplanować powtórki.
 • Arkusze maturalne dostępne są w serwisie diagnozy.wsip.pl

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Absolwent może przystąpić dobrowolnie do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.

Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

 

 

 

 

Terminy egzaminów:

Główny:

 • 7-24.05.2024pisemny egzamin maturalny
 • 11-25.05.2024 – ustny egzamin maturalny

Dodatkowy:

 • 3-17.06.2024 – pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym
 • 10-12.06.2024 – ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Poprawkowy:

 • 20 sierpnia – pisemny egzamin maturalny poprawkowy
 • 21 sierpnia – ustny egzamin maturalny poprawkowy
Przedmioty obowiązkowe pisemne
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Przedmioty obowiązkowe ustne
Język polski
Język obcy nowożytny
Przedmioty dodatkowe - Od 1 do 5 przedmiotów spośród 17 poniższych przedmiotów
Język polski
Matematyka
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Filozofia
Język obcy nowożytny
Historia muzyki
Historia sztuki
Język mniejszości narodowej
Język łaciński i kultura antyczna
Język regionalny
Język mniejszości etnicznej

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są warunki zdania matury?

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, a także przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego przedmiotu dodatkowego (w 2024 bez progu zaliczeniowego). Jednocześnie żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może zostać unieważniony.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację maturalną?

Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2023 roku. Termin na złożenie deklaracji ostatecznej został ustalony na 7 lutego 2024 roku. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, wiążąca będzie deklaracja wstępna.

Jakie materiały i przybory pomocnicze mogą być wykorzystane podczas egzaminu z matematyki?

W trakcie matury z matematyki dopuszcza się użycie linijki, cyrkla, prostego kalkulatora oraz wybranych wzorów matematycznych. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie będą ogłoszone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czy wyniki z przedmiotów dodatkowych będą umieszczane na świadectwie?

Tak, wyniki z przedmiotów dodatkowych będą umieszczone na świadectwie maturalnym, chociaż w najbliższej sesji egzaminacyjnej nie będzie obowiązywał minimalny próg procentowy dla przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że uzyskując z takiego przedmiotu wynik poniżej 30 proc., matura będzie zdana pod warunkiem przekroczenia tego progu w przypadku wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content