Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Czy w polskich szkołach jest za dużo sprawdzianów? Zdania są podzielone

Edukacja szkolna i przedszkolna / Wychowanie i rozwój dziecka
Czy w polskich szkołach jest za dużo sprawdzianów? Zdania są podzielone

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Czy w polskich szkołach jest za dużo sprawdzianów?

Szkoła ma również umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa. Rozwijać talenty i zainteresowania poznawcze, społeczne, artystyczne i sportowe. Na nauczycielu spoczywa obowiązek stworzenia uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości. Do obowiązków nauczyciela należy także ocenianie uczniów, co wcale nie jest rzeczą łatwą.

Minimalna liczba ocen w półroczu

Żaden przepis obowiązującego prawa oświatowego nie reguluje kwestii minimalnej liczby ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Uregulowania te można znaleźć w wewnątrzszkolnych systemach oceniania lub umowach zawartych pomiędzy nauczycielami i uczniami. Warto zaznaczyć, że nauczyciel na początku roku szkolnego powinien poinformować, co będzie podlegało ocenie. W jaki sposób będzie oceniał oraz jaką wagę będzie miała ocena za sprawdzian, a jaką na przykład za pracę domową czy aktywność.

Czy w polskich szkołach jest za dużo sprawdzianów? Zdania są podzielone

Ocenie podlegają klasówki i testy, które regularnie przeprowadzają nauczyciele różnych przedmiotów. Liczba i częstotliwość sprawdzianów bywa w ostatnim czasie szeroko komentowana, głównie przez rodziców. Żalą się oni na zbyt dużą liczbę sprawdzianów w każdym tygodniu nauki. Ich zdaniem uniemożliwia to pełne przygotowanie się dziecka do każdego z nich i dodatkowo rodzi niepotrzebne nerwy i frustracje.

Czytaj także: Jak pracować z uczniem zdolnym? Jak pomóc mu w rozwoju?

Zdaniem części pedagogów liczne sprawdziany weryfikują poziom opanowania wiedzy

Środowisko nauczycieli jest w tym zakresie podzielone. Jedni tłumaczą, że częste sprawdziany i testy są koniecznością, bo pozwalają im zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności. Drudzy starają się zredukować ich liczbę do niezbędnego minimum. Jak zwykle wypada poszukać złotego środka, pamiętając, że oceniamy także inne aspekty pracy i aktywności szkolnej ucznia. Nie należy przesadzać z liczbą sprawdzianów, a skupić się na powtórzeniach do nich. Konieczne jest zadbanie o odpowiedni dobór poleceń, w taki sposób, aby były zróżnicowane i sprawdzały różne obszary wiedzy i umiejętności ucznia.

Inni czytali: WOPFU i IPET – czym są i kto powinien je przygotowywać?

Nie tylko ocena ma znaczenie. Ważna jest informacja zwrotna

Istotne jest także, aby uczeń, oprócz oceny, otrzymał informację zwrotną. Dzięki niej będzie wiedział, co umie, a nad czym jeszcze musi popracować. Ilość klasówek i testów ustalana jest przez nauczyciela indywidualnie. Powinna ona zależeć od etapu kształcenia i wieku uczniów. Będzie też zależeć od przedmiotu, ilości godzin danego przedmiotu w konkretnym oddziale i oczywiście doświadczenia nauczyciela, który także, co jakiś czas, powinien zweryfikować swoje poglądy, biorąc pod uwagę zmieniające się realia, czy podstawę programową.

Brak sprawdzianów wychowa nieodporne na stres osoby?

Jest także wielu zwolenników odejścia od sztywnego systemu oceniania, niezapowiedzianych kartkówek czy uwag w zeszycie zapisanych na czerwono. Tutaj pojawia się pytanie, czy taki system przygotuje dzieci do dorosłego życia, w którym nie brakuje wyzwań i dyskomfortu. Zdaniem nauczycieli, którzy widzą zalety tradycyjnego modelu, nauka do sprawdzianów uczy terminowości, oceny są motywacją do zajrzenia w książki, a to pozwala nauczyć młodych, jak reagować na stresujące sytuacje. Są też zwolennicy systemu mieszanego. Ich zdaniem nie powinno się rezygnować ze sprawdzianów. Uczeń jednak nie powinien otrzymać wyłącznie oceny – równie ważna jest informacja zwrotna. Co zrobił dobrze, co zrobił źle i gdzie jest przestrzeń na poprawę oraz rozwój.

Inni czytali: Film zamiast lektury szkolnej?

Systematyczne i sprawiedliwe ocenianie kluczem do sukcesu

Jedno jest pewne. Należy oceniać systematycznie, sprawiedliwie, czyli obiektywnie, pamiętając, że oceniamy nie tylko opanowanie materiału, ale także postępy, zaangażowanie i wkład pracy. Warto mieć też na uwadze, że ocena pełni również funkcję motywującą do dalszej, systematycznej aktywności i rozwoju. Autor: Daniel Buchowiecki – nauczyciel dyplomowany

Do nauki do egzaminu ósmoklasisty i matury polecamy nasze publikacje.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content