Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Egzamin maturalny w latach 2023 i 2024

Edukacja szkolna i przedszkolna / Strefa ucznia / Zarządzanie placówką
Egzamin maturalny w latach 2023 i 2024

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak to miało miejsce przed rokiem 2020, na podstawie wymagań określonych w podstawie kształcenia ogólnego – aneksy do Informatorów o egzaminie maturalnym znajdziesz na stronie internetowej CKE oraz GOV.

Egzaminy obowiązkowe:

Część ustna:

 • język polski bez określania poziomu (próg zaliczenia: 30%),
 • język obcy nowożytny bez określania poziomu (próg zaliczenia: 30%).

Część pisemna:

 • język polski poziom podstawowy (próg zaliczenia: 30%),
 • matematyka poziom podstawowy (próg zaliczenia: 30%),
 • język obcy nowożytny poziom podstawowy (próg zaliczenia: 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym lub dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Ustny egzamin – obowiązkowy.

 • Czas trwania: 30 minut, w tym:
  • 15 minut –przygotowanie do odpowiedzi
  • 15 minut –wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.
 • Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30.

Zestaw zadań egzaminacyjnych

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

 • zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki, bądź językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo ikonicznego.

Zadania jawne są publikowane na stronie CKE:

 • na egzamin w 2023 r. –już są dostępne, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.)
 • na egzamin w 2024 r. – zostaną ogłoszone do 1 września 2022 r.

Język polski – poziom podstawowy – egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych i obejmujący wymagania z podstawy programowej.
 • Czas trwania: 240 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:
  • część 1. Język polski w użyciu – czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca- 10 pkt (ok. 5 – 7 zadań głównie otwartych opartych na dwóch tekstach),
  • część 2. Test historycznoliteracki – znajomość problematyki lektur obowiązkowych – 15 pkt (ok. 6-15 zadań, głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach),
  • część 3. Wypracowanie – 35 pkt.
   • dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny, oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej, lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego),
   • wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów (nie, jak określono wcześniej w Informatorze – 400).

Dowiedz się: Jak wybrać przedmioty do egzaminu maturalnego?

Jak przygotować młodzież do egzaminy maturalnego 2023?

Specjalistyczne szkolenia pozwolą uzupełnić wiedzę i rozwinąć umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości w nowej formule. Listę dostępnych szkoleń znajdziesz tutaj. Więcej szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów znajdziesz na stronie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. A jeśli szukasz materiałów przygotowawczych dla swoich uczniów, koniecznie zobacz ofertę naszych repetytoriów maturalnych, które pomogą powtórzyć materiał z 5 przedmiotów (matematyka, język polski, chemia, biologia, geografia). Razem z książką otrzymasz bezpłatny dostęp do pełnego kursu online na matura.zdasz.to   Przeczytaj także: Jak ukierunkować ucznia do wyboru przedmiotów egzaminacyjnych?  

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Skip to content