Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Jak inspirować i wspierać uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach?

Edukacja szkolna i przedszkolna / Wychowanie i rozwój dziecka
Jak inspirować i wspierać uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach?

Zadaniem szkoły jest rozwijanie uczniów, dostarczanie im takich bodźców, które sprawią, że wyzwoli się ich aktywność. Ważne jest, by potrafić wskazać uczniów, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności. Jak ich wspierać? Uczniowie tacy wyróżniają się w praktycznie w każdym obszarze, od tych związanych z intelektem takich jak łatwość uczenia się, dobra pamięć, rozległa wiedza ogólna, ciekawość i wyobraźnia, do szczególnych cech osobowościowych, takich jak: wrażliwość na krytykę, perfekcjonizm, silna motywacja, niezależność. W kontaktach społecznych można zaobserwować wiele postaw skrajnych, np. chęć pracy samodzielnie, duże zdolności przywódcze, wysokie wymagania względem innych, niewielkie zainteresowanie relacjami międzyludzkimi, nieśmiałość. Uczeń zdolny to zarówno wielka nagroda dla szkoły, jak i wielkie wyzwanie. Dzięki swoim ponadprzeciętnym możliwościom intelektualnym i twórczym, ci uczniowie mogą wzbogacać szkołę swoimi wspaniałymi pomysłami, inicjatywami czy działaniami. To także wyzwanie, bo zdolny uczeń nie zadowala się schematem i rutyną, a jego znudzona mina podczas lekcji, może być odbierana jako lekceważenie.

Indywidualny plan rozwoju

W pracy ze zdolnym uczniem ważne jest, by możliwie jak najszerzej stworzyć indywidualny plan rozwoju dla ucznia zdolnego, np. indywidualny program nauczania, czy tok nauki. Ważne jest motywowanie do udziału w olimpiadach, konkursach czy obozach naukowych, odpowiadających zainteresowaniom ucznia. Istotne jest wskazywanie uczniowi kierunków rozwoju, a także współpraca z rodzicami czy opiekunami oraz z innymi instytucjami, które wspierają dzieci zdolne. Czasem konieczne może być pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów, programów, ciekawych zajęć pod kątem uczniów szczególnie uzdolnionych. Podsumowując, nauczyciele nie powinni bać się zdolnych uczniów, lecz stosować zróżnicowane formy i metody pracy, ciągle poszukiwać i nie popadać w schematy. Szkoła i nauczyciele mogą stworzyć klimat zaufania, by uczeń docenił i rozwinął swój talent, a nie czuł się jak ktoś odstający od grupy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content