Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Jak uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości?

Społeczeństwo
Jak uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości?

W dynamicznie zmieniającym się świecie posiadanie umiejętności przedsiębiorczych staje się coraz bardziej istotne, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne. Ich zdobycie pozwala lepiej odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości i rozwija liczne kompetencje, które są kluczowe w różnych dziedzinach życia. Przedsiębiorczości warto zacząć uczyć się już na etapie edukacji szkolnej. Dlaczego? Jak uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości? W jaki sposób kształtować w nich postawy przedsiębiorcze? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest przedsiębiorczość?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest przedsiębiorczość. Otóż jest to szeroko pojęty termin, a wielu osobom kojarzy się głównie z zakładaniem własnego biznesu. Edukacja przedsiębiorczości to jednak nie tylko uczenie, jak założyć i prowadzić własną firmę. To coś znacznie więcej.

Przedsiębiorczość może manifestować się w ramach innowacyjnych projektów czy w działalności społecznej. Można powiedzieć, że człowiek przedsiębiorczy to osoba, która jest aktywna, zdolna do podejmowania inicjatyw i różnych zadań, potrafiąca podejmować ryzyka i rozpoznawać szanse biznesowe. Współczesne społeczeństwo oraz rynek pracy doceniają osoby przedsiębiorcze, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Dlaczego rozwijanie przedsiębiorczości u młodych jest tak ważne?

Przedsiębiorczości tak naprawdę uczymy się przez całe życie, ale dobrze jest zacząć już na etapie edukacji szkolnej. Dlaczego warto uczyć młodzież przedsiębiorczości? Otóż młodzi ludzie są naszą przyszłością i będą wpływać na życie gospodarcze kraju. Ponadto szybciej przyswajają wiedzę i nabywają nowe kompetencje. Im wcześniej zdobędą kluczowe w dzisiejszym świecie umiejętności, tym łatwiej im będzie funkcjonować w przyszłości i osiągać sukcesy zawodowe.

Edukacja finansowa i kształcenie w zakresie przedsiębiorczości nie tylko przygotowuje do prowadzenia własnego biznesu, ale także rozwijają kluczowe umiejętności, które są niezbędne w różnych obszarach życia.Pomaga przygotować do sprawnego wejścia na rynek pracy oraz świadomego i mądrego zarządzania własnymi finansami.

Jak uczyć przedsiębiorczości?

Jak zatem kształcić przedsiębiorczych ludzi? Na pewno jest to ważne zadanie i warto podejść do niego rzetelnie. Nauczanie przedsiębiorczości wymaga zrównoważonego podejścia, które łączy teorię z praktyką. Istotne jest rozwijanie zarówno umiejętności biznesowych, jak i konkretnych cech charakteru.

Dowiedz się więcej!

Rozwijanie kreatywności i myślenia innowacyjnego

Jednym z kluczowych elementów przedsiębiorczości jest zdolność do wymyślania nowych rzeczy, generowania pomysłów oraz rozwiązywania problemów. Szkoły i nauczyciele powinni skupiać się na rozwijaniu kreatywności wśród uczniów poprzez różnorodne zajęcia, ciekawe ćwiczenia, szkolne projekty grupowe i eksperymenty.

Edukacja finansowa

Ważną umiejętnością w kontekście przedsiębiorczości jest zdolność do zarządzania budżetem i finansami osobistymi. Nauczanie w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu takiego jak biznes i zarządzanie pozwala młodym ludziom nabyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli na rozwinięcie umiejętności planowania budżetu i podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych.

Praktyczna nauka przedsiębiorczości

Jak wiadomo, teoria to nie wszystko. Ważna jest też praktyka. Warto, aby uczniowie mieli możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia biznesowego już w młodym wieku. Szkoły mogą nawiązywać współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, organizując staże, praktyki zawodowe lub projekty współpracy, które pozwolą młodym ludziom na prawdziwe zrozumienie realiów biznesu.

Wspieranie postawy proaktywnej

Przedsiębiorczość często wiąże się z wychodzeniem z inicjatywą i podejmowaniem ryzyka. Szkoły powinny promować postawę proaktywną poprzez zachęcanie do rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy i kształtowania własnej drogi do sukcesu.

Mentorstwo i inspiracja

Wiedzę warto czerpać od doświadczonych praktyków. Współpraca z przedsiębiorcami oraz mentorami może dostarczyć młodym ludziom nie tylko praktycznej wiedzy, ale także inspiracji. Spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty i wykłady przedstawicieli różnych branż mogą poszerzyć horyzonty uczniów i skłonić ich do rozwijania swoich pasji.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

W biznesie kluczowa jest skuteczna komunikacja oraz zdolność do współpracy zespołowej i budowania relacji. Warto więc kłaść duży nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez organizowanie warsztatów komunikacyjnych i projektów grupowych.

Przedmiot biznes i zarządzanie, czyli krok w przedsiębiorczość

Wspomniany już przedmiot biznes i zarządzanie pojawił się w polskich szkołach we wrześniu 2023 roku i zastąpił on podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej tego przedmiotu znajdują się zagadnienia, które mają przygotować młodzież m.in. do świadomego zarządzania finansami, udanego wejścia na rynek pracy czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

BiZ jest nauczany w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. W 2027 roku będzie w zakresie rozszerzonym po raz pierwszy zdawany na maturze.

Przedmiot skupia się na wspomnianych praktycznych umiejętnościach, a w jego nauczaniu polecane są takie formy, jak metody projektowe, praca zespołowa czy wykorzystywanie case studies (studiów przypadków biznesowych). Ministerstwo Edukacji i Nauki poleca również nauczycielom sięganie po symulacje biznesowe, dyskusje oraz elementy grywalizacji.

Nauczanie przedsiębiorczości – publikacje WSiP

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych biznes i zarządzanie znajduje się w ofercie wydawnictwa WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). Ta nowoczesna publikacja przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zawiera zadania projektowe.

To jednak nie wszystko. Wiedzę z zakresu przedsiębiorczości pomagają zdobywać też inne publikacje. Są to m.in. cykle do szkół branżowych, czyli podręczniki do zawodów, takich jak technik ekonomista. Elementy związane z przedsiębiorczością pojawiają się także w publikacjach dla szkół podstawowych (Szkoła na TAK!, Matematyka w Punkt, Wiedza o społeczeństwie). Pamiętajmy, że już od najmłodszych lat warto dzieciom wpajać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i wskazywać odpowiednie nawyki finansowe.

Nauczyciele mogą doskonalić swoje umiejętności związane z przedsiębiorczością korzystając chociażby z wydarzeń organizowanych przez WSiP, takich jak cykl webinarów „BiZnesowe środy” czy Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej .

Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych – podsumowanie

Uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości to inwestycja w ich przyszłość. Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, kluczowe jest rozwijanie praktycznych umiejętności, kreatywności, innowacyjności oraz postawy proaktywnej. Korzystanie z wartościowych, nowoczesnych, rzetelnych publikacji i pomocy naukowych czy współpraca ze społecznością biznesową i mentorami, stanowią integralne elementy skutecznych programów nauczania przedsiębiorczości.

Dzięki edukacji przedsiębiorczości młodzi ludzie staną się świadomymi uczestnikami życia gospodarczego, będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i radzenia sobie w dynamicznym świecie biznesu oraz do osiągania sukcesu we własnych przedsięwzięciach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content