Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Kompetencje nauczycieli w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w nowej formule

Edukacja szkolna i przedszkolna
Kompetencje nauczycieli w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w nowej formule

Wysokie kompetencje nauczycieli w kontekście diagnostyki przekładają się na skuteczne rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości ucznia. To z kolei umożliwia zapewnienie optymalnych warunków rozwoju. Kompetencje diagnostyczne są również pomocne w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia, który polega przecież na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej czy też wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

Kompetencje nauczycieli: priorytety MEiN

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, MEiN w punkcie piątym wskazuje: Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. Zasadne zatem jest, aby w bieżącym roku szkolnym w szczególny sposób pochylić się nad poszerzeniem swoich kompetencji we wspomnianej tematyce. Tym bardziej, że nowa formuła egzaminu maturalnego niesie ze sobą nowe wymagania. A także nowy kształt arkusza egzaminacyjnego, nowe typy zadań oraz zmodyfikowane zasady ich oceniania.

Może Cię zainteresować: Cechy kreatywnego nauczyciela. Jak być twórczym pedagogiem?

Świadomość i pełna znajomość zmian związanych z egzaminem w nowej formule ułatwi nauczycielowi właściwą diagnozę sytuacji oraz zaplanowanie w optymalny sposób procesu przygotowania uczniów do tego doniosłego wydarzenia.

Próbne egzaminy maturalne źródłem informacji dla ucznia i nauczyciela

Próbne egzaminy zewnętrzne nie są obowiązkowe. Ani szkoła, ani nauczyciel nie mają obowiązku ich organizowania. Niemniej, informacje zwrotne z takich prób są cennym źródłem wiedzy dla ucznia, rodzica i nauczyciela na temat stopnia przygotowania uczniów do właściwego egzaminu. Nowa formuła egzaminu wymaga, aby dostosować nasze obecne narzędzia diagnostyczne do nowych potrzeb. W kontekście wdrażanych zmian ważna jest też analiza wyników egzaminów z poprzednich lat. Dla nauczyciela to cenne źródło informacji, które pozwala wyciągnąć wnioski na temat skuteczności dotychczas podejmowanych działań i efektywności naszej pracy.

Czytaj także: Jak współpracować z rodzicami uczniów?

Ponadto egzaminy zewnętrzne mają charakter powszechny, co pozwala przeanalizować poziom opanowania umiejętności przez naszych uczniów w odniesieniu do szerszej populacji. W zestawieniu z innymi danymi, na przykład wynikami egzaminu ósmoklasisty czy wynikami rekrutacji daje to znacznie szerszy obraz skuteczności szkolnego systemu kształcenia.

Efektywność pracy szkoły

Największy wpływ na efekty edukacyjne szkoły ma nauczyciel. Kompetentny nauczyciel to gwarancja optymalnych wyników. Kompetentny, czyli stale pogłębiający swoją wiedzę, w szczególności w obliczu kolejnych zmian, które w naszym systemie edukacyjnym są stale obecne. W kontekście nowych egzaminów należy zastanowić się, w jaki sposób zmodyfikować swoje dotychczasowe, sprawdzone metody i formy pracy. Tak by zaadaptować je w przygotowaniach uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego. Aby to uczynić, musimy wiedzieć więcej o wprowadzanych zmianach. Łatwiej nam będzie dopłynąć do celu, jeśli będziemy wiedzieli, gdzie płynąć i jakich niespodzianek możemy spodziewać się po drodze. Pomogą w tym nowe e-learningowe szkolenia Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie:

  Jeśli  chcesz skutecznie przygotować swoich uczniów do matury w nowej formule, te szkolenia są dla Ciebie. Dowiedz się więcej na temat szkoleń z zakresu kompetencji diagnostycznych, oceniania i wyników edukacyjnych.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content