Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Zdalna edukacja, powrót do szkoły i co dalej, czyli jak wyrównać deficyty edukacyjne uczniów

Edukacja szkolna i przedszkolna / Zarządzanie placówką
Zdalna edukacja, powrót do szkoły i co dalej, czyli jak wyrównać deficyty edukacyjne uczniów

W ostatnim czasie jak przysłowiowe grzyby po deszczu pojawiają się liczne publikacje raportów z badań dotyczących sytuacji polskiej szkoły w okresie edukacji zdalnej oraz podczas powrotu do nauki stacjonarnej. Stanowią one niewątpliwie cenne źródło informacji dla nauczycieli oraz dyrektorów. Mogą one także być inspiracją do optymalnego planowania pracy szkoły w sytuacji kryzysowej, a w szczególności, w fazie kompensowania strat. Nie jest dobrze! Wyniki badań jednoznacznie i zgodnie wskazują na liczne deficyty edukacyjne uczniów, zarówno w sferze społeczno-emocjonalnej, jak i poznawczej. W obecnej sytuacji najważniejsze jest to, że deficyty edukacyjne rozumiane jako pewne braki w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów wymagają wyrównania i niewątpliwie stanowią szansę rozwoju nauczyciela i szkoły. Rzecz w tym, aby tę szansę wykorzystać.

Diagnoza uczniów

W sferze poznawczej szczególnej troski wymaga odbudowanie gotowości uczniów do rozumienia trudniejszych zagadnień i nabywania nowych umiejętności, ocenianie motywujące i wspierające, jak również efektywne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i kolejnych etapów kształcenia. Pierwszy krok, jaki należy uczynić na drodze wyrównania deficytów edukacyjnych, stanowić powinna celowa i pogłębiona diagnoza uczniów. Odpowie ona na pytanie – jak jest i dlaczego tak jest? Następny etap to porównanie z tym,  jak powinno być? A w kolejnym –  uzyskamy rozwiązanie problemu – co i jak zrobić, żeby było lepiej? Dobra i użyteczna diagnoza powinna być celowa i przede wszystkim służyć rozwojowi szkoły / placówki oraz nauczycieli i uczniów. Wyniki diagnozy informują o efektach kształcenia, dostarczają wiedzy umożliwiającej prognozowanie oraz planowanie osiągnięć uczniów i szkoły. Stanowią także podstawę o wyrażania opinii i oceny osiągnięć uczniów, pracy nauczycieli i procesu kształcenia w szkole.

Jak przeprowadzić diagnozę uczniów?

Właściwie przeprowadzone diagnozy  mogą być czynnikiem wyzwalającym większe zaangażowanie w pracę. Co najistotniejsze, w świecie zmiennym, złożonym i niepewnym, powinny stanowić podstawę modyfikowania i korygowania szkolnych systemów kształcenia. W nowej sytuacji nie ma bowiem możliwości powrotu do szkoły sprzed pandemii. Wykorzystując, na przykład, metodę 5Q,  należy zastanowić się:

  • Czego możemy robić więcej?
  • Czego możemy robić mniej?
  • Co możemy robić inaczej?
  • Co możemy przestać robić?
  • Co możemy zacząć robić?

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół i nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych przygotował program szkoleniowy „WYRÓWNAJ WIEDZĘ”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie w zakresie wyrównywania deficytów wiedzy i umiejętności oraz poprawa wyników nauczania–uczenia się uczniów. Program zapewnia pomoc w zdiagnozowaniu deficytów uczniów oraz w opracowaniu i wdrożeniu szkolnego programu działań naprawczych i doskonalących, z udziałem eksperta i przy pomocy profesjonalnych narzędzi. Wzbogaca warsztat nauczycieli o materiały, narzędzia i skuteczne metody pracy z uczniami, sprzyjające przygotowaniu do egzaminów oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Najlepszy czas na działanie jest TERAZ! – Mark Fisher

Więcej informacji na temat programu WYRÓWNAJ WIEDZĘ znajdziesz tutaj. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej ORKE www.orke.pl na której znajdują się szkolenia z wielu ważnych obszarów edukacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content