Zamówienia dotacyjne i bezpośrednie

Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub wybierz temat pomocy z listy.

 • Dostęp do oferty dotacyjnej WSiP

  W celu złożenia zamówienia i uzyskania oferty dotowanych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, dyrektor szkoły musi dokonać rejestracji na Platformie Składania Zamówień WSiP znajdującej się na naszej stronie https://zamow.wsip.pl.

  Dane przedstawione podczas rejestracji są weryfikowane przez pracownika WSiP. Po zakończonym potwierdzeniu danych dyrektor szkoły otrzymuje na podany adres e-mailowy o przebiegu weryfikacji i możliwości korzystania z serwisu.

 • Składanie zamówień w ramach dotacji

  Zamówienie można składać poprzez Platformę składania zamówień WSiP pod adresem https://zamow.wsip.pl. Zamówienia dla klas 1-8 szkoły podstawowej, realizowane w ramach dotacji, składać można online.

  Zamówienie można również złożyć telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) przez kontakt z infolinią WSiP pod numerem: 801 220 555 lub z pomocą konsultanta edukacyjnego, bądź złożyć na papierowym formularzu zamówieniowym. Formularz trzeba wydrukować i wypełnić ręcznie. Podpisany oraz ostemplowany formularz należy dostarczyć do WSiP:

  » Wysłać tradycyjną pocztą na adres: Telecentrum WSiP, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

  lub

  » Wysłać skan na adres e-mailowy: dotacja@wsip.com.pl.

 • Zmiany w zamówieniu

  Zmiany w zamówieniach, które nie zostały jeszcze wysłane, są możliwe, o ile zamówienie nie zostało przekazane do realizacji. O statusie zamówienia poinformuje Specjalista Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 220 555.

  Prosimy o przygotowanie numeru zamówienia, który otrzymaliście Państwo w mailu je potwierdzającym.

 • Składanie zamówień nieobjętych dotacją

  Zamówienie na każdą publikację, można złożyć, kontaktując się bezpośrednio z WSiP (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) pod numerem 801 220 555.

 • Realizacja zamówienia

  ZAMÓWIENIA DOTACYJNE

  Zamówienia zostaną  realizowane przez WSiP w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia lub w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zamawiającym, nie wcześniej niż 10 dni roboczych.

  Korzystanie z serwisu WSiPnet.pl jest możliwe od 10 lipca 2020 r.

  Dostawa Zamówienia jest realizowana w dni robocze (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  Koszty dostawy:
  - W przypadku Zamówienia obejmującego wyłącznie publikacje do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, Zamawiający pokrywa koszty dostawy w wysokości 50 złotych brutto (Zamówienie o wartości do 1000 złotych brutto) albo 80 złotych brutto (Zamówienie o wartości pomiędzy 1000,01 a 3000 złotych brutto) albo 110 złotych brutto (Zamówienie o wartości powyżej 3000 złotych brutto).
  - W przypadku Zamówienia obejmującego publikacje WSiP lub publikacje WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości do 100 złotych brutto, Zamawiający ponosi koszty dostawy w wysokości 14,90 złotych;
  - W przypadku Zamówienia obejmującego publikacje WSiP lub publikacje WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości powyżej 100 złotych brutto, koszty dostawy pokrywa WSiP.

  ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIE (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, PUBLIKACJE ZAWODOWE I UZUPEŁNIAJĄCE):

  Zamówienia zostaną realizowane przez WSiP w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia lub w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zamawiającym, nie wcześniej niż 10 dni roboczych.

  Koszty dostawy:
  - Dla zamówień na kwotę od 100 zł brutto, koszty dostawy pokrywa WSiP, a dostawa realizowana jest kurierem.
  - Dla zamówień poniżej kwoty 100 zł brutto, koszty dostawy pokrywa Zamawiający, a dostawa może być realizowana kurierem lub Pocztą Polską, dodatkowa opłata 14,90 zł.

 • Reklamacje

  Jeśli dostawa nie jest zgodna z załączoną specyfikacją paczki lub zamówieniem, produkt posiada defekty, zgłoś  reklamację. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: 801-220-555 lub poprzez pocztę tradycyjną na adres:

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  Dział Reklamacji
  Al. Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa

  Reklamacje rozpatrywane są przez WSiP w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 • Zwroty

  Prawo zwrotu dotyczy nie więcej niż 10% wartości Zamówienia brutto (wartość liczona odrębnie dla każdego Zamówienia), pod warunkiem że nie noszą śladów użytkowania, w tym pieczątek szkoły.

  Zwroty publikacji dotacyjnych są możliwe w następujących terminach:
  - dla Zamówień zrealizowanych do 16 września 2020 roku, zwroty są możliwe do 30 września 2020 roku;
  - dla Zamówień zrealizowanych po 16 września 2020 roku, zwroty są możliwe do 14 dni od daty dostarczenia zamówienia.

  Zwroty publikacji przedszkolnych, zawodowych lub innych zamówionych bezpośrednio we WSiP, są możliwe w następujących terminach:
  - dla zamówień zrealizowanych do 1 września  roku, zwroty są możliwe w dniach:  1-15 września 2020 roku;
  - dla Zamówień zrealizowanych po 1 września2020 roku,  zwroty są możliwe w terminie 14 dni od daty dostawy zamówienia.

  Zwroty publikacji należy wysyłać na adres magazynu:
  Alfa Logis sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie, Pass.
  Do wysyłanej paczki należy dołączyć Formularz zwrotu oraz kopię faktury lub specyfikacji paczki.

  Prosimy o skorzystanie z załączonego Formularza zwrotu:

  pikty_06-06
  Pobierz Formularz
 • Najczęstsze pytania - PŁATNOŚCI

 • Najczęstsze pytania - FAKTURY

 • Najpopularniejsze pytania

 • Do kiedy jest możliwe składanie zamówień objętych dotacją?
  • Zamówienia realizowane w ramach dotacji mogą być składane najpóźniej do 16 grudnia 2021 r.
 • Jakie są terminy dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Zamówienia otrzymane przez WSiP do 14 czerwca 2021 roku będą realizowane od dnia 21 czerwca 2021 roku, według kolejności wpływu Zamówienia do WSiP lub daty uzgodnionej ze szkołą.
  • Produkty elektroniczne będą dostarczane od 12 lipca 2021 roku.
  • Zamówienia otrzymane przez WSiP po 14 czerwca 2021 roku będą realizowane w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez WSiP.
 • Gdzie w formularzu zamówieniowym mogę wskazać oczekiwaną datę dostawy?
  • Informację odnośnie do oczekiwanej daty dostawy należy wskazać na Podsumowaniu w ostatnim kroku zamówienia składanego online lub na marginesie pierwszej strony papierowego formularza zamówieniowego.
 • Jakie są terminy płatności zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Zgodnie ze zmianą  w przepisach dotyczących umów zawieranych z podmiotami publicznymi
   od 1.01.2020 wszystkie faktury wystawiane na szkołę lub organ prowadzący szkołę powinny posiadać
   maksymalnie 30 dniowy termin płatności. Okres ten naliczany jest od momentu doręczenia faktury VAT
   potwierdzającej dostawę towaru. Terminy płatności za zamówienia dotacyjne:
   • dla zamówień złożonych do 31 października 2021 - termin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury
   • dla zamówień złożonych od 1 listopada 2021 r.: termin płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury
 • Jakie są koszty dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
  • Koszty dostawy zamówień są zależne od kwoty zamówienia oraz rodzaju zamawianych publikacji.
   • 0 złotych w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości powyżej 100 złotych brutto,
   • 14,90 złotych brutto w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości do 100 złotych brutto.

   W przypadku zamówienia wyłącznie publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, zamawiający pokrywa koszty dostawy w kwocie:

   • 50,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości do 1000 złotych brutto,
   • 80,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości pomiędzy 1000,01 a 3000 złotych brutto.
   • 110,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości powyżej 3000 złotych brutto.
 • Czy ceny materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej mieszczą się w dotacji?
  • Jest możliwość zakupu materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej w ramach dotacji. Dodatkowo, także w ramach dotacji, można zamówić materiał ćwiczeniowy do języka angielskiego (wydawnictw partnerskich, z którymi współpracujemy).
 • Na jaką liczbę materiałów ćwiczeniowych, w przeliczeniu na jednego ucznia wystarczy dotacja?
  • Liczba dostępnych w ramach dotacji materiałów ćwiczeniowych jest zależna od kwoty przeznaczonej na zakup materiałów w danym wydawnictwie. Należy zadbać o to, aby nie przekroczyć kwoty dotacji oraz pamiętać, aby nie łączyć kwot dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne z dotacją przeznaczoną na materiały ćwiczeniowe.
 • Czyje dane należy podać jako dane osoby zamawiającej?
  • W celu poprawnego zrealizowania zamówienia należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, która rzeczywiście składa zamówienie. Najczęściej jest to dyrektor szkoły.
 • Czy w zamówieniu mogę podać dwa numery kontaktowe?
  • Podczas składania zamówienia należy podać tylko jeden numer kontaktowy. Preferowany jest numer telefonu komórkowego z uwagi na możliwość wykorzystania go do szybkiego kontaktu z zamawiającym (np. w przypadku wymaganych dodatkowych informacji na temat zamówienia).
 • W jakim celu należy wpisać adres e-mailowy w formularzy zamówienia?
  • Na podany adres e-mailowy są wysyłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kod szkoły, umożliwiający szybki dostęp do serwisów WSiP m.in. WSiPnet.pl. W formularzu należy podać adres e-mailowy szkoły lub dyrektora placówki.
 • Czy muszę odsyłać potwierdzenie Zamówienia, które otrzymałem na adres e-mailowy?
  • Nie. Potwierdzenie zamówienia pełni funkcję informacyjną. Ma umożliwić sprawdzenie, czy przyjęte przez WSiP zamówienie zgadza się z Państwa wymaganiami i nie trzeba go poprawić.
 • Co dzieje się z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi po pierwszym roku użytkowania?
  • Podręczniki kupione w ramach dotacji stają się własnością szkoły, powinny zostać zarejestrowane w bibliotece i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów kupuje szkoła, ale są one przekazywane lub udostępniane uczniom na jeden rok szkolny.

Wykaz podatników („biała lista”)

W związku z funkcjonującym od 1 września 2019 r. wykazem informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów oraz pytaniami dotyczącymi umieszczenia w wykazie danych rachunku bankowego Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.  z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272605292 [dalej „WSiP”], uprzejmie wyjaśniamy:

WSiP jest podatnikiem VAT widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT;
rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. wskazany Państwu na fakturze VAT jako rachunek właściwy dla dokonania płatności z tytułu zamówienia, tj. rachunek o numerze 95 1050 0086 1000 0090 3141 0765 (rachunek główny) albo rachunek wirtualny (rachunek techniczny bezpośrednio połączony z rachunkiem głównym zawierający numery „6003” jest rachunkiem cesyjnym. Prawa przysługujące WSiP z tytułu zamówienia zostały przelane w dniu złożenia zamówienia na ING Bank Śląski S.A. jako agenta zabezpieczenia, zgodnie z zawiadomieniem zawartym w ogólnych warunkach sprzedaży;

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019 r. – wykaz podatników VAT („Objaśnienia”) wydanymi przez Ministerstwo Finansów:

a) rachunki cesyjne nie są rachunkami bankowymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 prawa bankowego i w związku z tym nie podlegają zamieszczeniu w wykazie (tzw. biała lista”);
b) w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT oraz CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT.

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów : https://www.gov.pl/web/finanse/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe , w Objaśnieniach (strona 7-8, pkt. 2.5) pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/8a4c20be-0b58-47b2-880a-98c9895d8e8d.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Objaśnieniami.

Powyższe oznacza, iż zgodnie z przywołanymi przepisami, rachunki cesyjne (główne i pomocnicze) nie są wykazywane na tzw. białej liście oraz, iż dozwolone jest dokonywanie przelewów na te rachunki a sankcje, o których mowa w przywołanych przepisach nie obowiązują.

Ponadto załączamy pismo ING Banku Śląskiego S.A. zawierające stosowne informacje odnośnie przelewu wierzytelności na ING Bank Śląski S.A. oraz o rachunku cesyjnym.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności za zrealizowane zamówienie na zasadach i w terminie wskazanym w doręczonej Państwu fakturze VAT.

Pobierz pismo WSiP ↓
Pobierz pismo ING Bank Śląski ↓