Przejdź do treści

Jak możemy Ci pomóc?

Popularne zapytania

Reklamacje

Zamawiający ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Jeśli dostawa nie jest zgodna z załączoną specyfikacją paczki lub zamówieniem, produkt posiada defekty, zgłoś  reklamację. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.wsip.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/, wybierając: Reklamacje; mailowo na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: 801-220-555 lub poprzez pocztę tradycyjną na adres:

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Dział Reklamacji
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

 

Reklamacje rozpatrywane są przez WSiP w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Najczęstsze pytania – Płatności

1. W jaki sposób mogę otrzymać duplikat faktury?

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: windykacja@wsip.com.pl, podając numer zamówienia oraz dane Nabywcy, widniejące na fakturze. Duplikat faktury zostanie przesłany na adres mailowy przypisany do zamówienia.

2. Chcę przedłużyć termin płatności, jak mam postępować?

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: windykacja@wsip.com.pl, podając numer zamówienia oraz dane Nabywcy, widniejące na fakturze. W odpowiedzi na wiadomość zostanie przesłany dokument, który należy wypełnić oraz odesłać drogą elektroniczną, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Płatności, Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

3. Na moim koncie powstała nadpłata, w jaki sposób zostanie zwrócona?

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: windykacja@wsip.com.pl, z danymi odnośnie zwrotu nadpłaty:

 • Numer faktury korygującej
 • Numer konta bankowego
 • Dane do przelewu
 • Kwota do zwrotu
4. W jaki sposób mogę sprawdzić czy moja faktura jest opłacona?

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: windykacja@wsip.com.pl, podając numer faktury oraz dane Nabywcy, widniejące na fakturze. Zweryfikować płatność można również podczas kontaktu z Działem płatności pod numerem telefonu 801 220 555.

Najczęstsze pytania – Faktury

1. Wysłałem/am zgłoszenie dotyczące zmiany danych na fakturze - na fakturze korygującej dalej widnieją błędne dane?

Na fakturze korygującej zawsze są dane z faktury pierwotnej. Poprawne dane znalazły się na nowej fakturze wtórnej.

2. Mam kilka zamówień, czy mogę utworzyć jedną zbiorczą fakturę?

Jeśli dokumenty zostały wystawione prawidłowo, nie mamy podstaw do scalenia faktur.

3. Odesłałem/am do Państwa publikacje. W jaki sposób mogę usprawnić załatwienie sprawy?

Wraz z opisem sprawy, proszę przesłać na adres: korekty@wsip.com.pl numer listu przewozowego wraz z opisem zwracanych pozycji oraz numer faktury, której sprawa się tyczy.

4. Chcę zmienić dane na fakturze. W jaki sposób mogę to zrobić?

Proszę o przesłanie odpowiednio wypełnionego zobowiązania na adres: korekty@wsip.com.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres:

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Dział Reklamacji

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

5. Na fakturach mam różne numery kont do zapłaty. Czy to poprawne?

Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP S.A.) niniejszym informują, iż na podstawie Umowy Bankowości Transakcyjnej zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. oraz WSiP S.A., na wystawionych przez WSiP S.A. fakturach sprzedaży generowane są rachunki indywidualne, umożliwiające identyfikację dokonanej przez Państwa wpłaty.

6. Czy mogę otrzymać fakturę na dane Rady Rodziców?

Niestety nie ma możliwości, aby nabywcą była Rada Rodziców. Zakupu we WSiP może dokonać osoba fizyczna jako konsument.

Najpopularniejsze pytania

1. Do kiedy jest możliwe składanie zamówień objętych dotacją?

Zamówienia realizowane w ramach dotacji mogą być składane najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

2. Jakie są terminy dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?
 • Zamówienia otrzymane przez WSiP do 9 czerwca 2023 roku, będą realizowane od dnia 19 czerwca 2023 roku, według kolejności wpływu lub daty uzgodnionej ze szkołą.

 

 • Korzystanie z serwisu internetowego WSiP dla szkoły będzie możliwe od 16 sierpnia 2023 roku.

 

 • Zamówienia otrzymane przez WSIP po 9 czerwca 2023 roku będą realizowane w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez WSIP lub w dacie uzgodnionej ze szkołą.
3. Gdzie w formularzu zamówieniowym mogę wskazać oczekiwaną datę dostawy?

Informację odnośnie oczekiwanej daty dostawy należy wskazać na Podsumowaniu w ostatnim kroku zamówienia składanego online lub na marginesie pierwszej strony papierowego formularza zamówieniowego.

4. Jakie są terminy płatności zamówień realizowanych w ramach dotacji?

Zgodnie ze zmianą  w przepisach dotyczących umów zawieranych z podmiotami publicznymi od 1.01.2020 wszystkie faktury wystawiane na szkołę lub organ prowadzący szkołę powinny posiadać maksymalnie 30 dniowy termin płatności. Okres ten naliczany jest od momentu doręczenia faktury VAT potwierdzającej dostawę towaru.

 

Terminy płatności za zamówienia dotacyjne:

 

 • dla zamówień złożonych do 31 października 2022 – termin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury
 • dla zamówień złożonych od 1 listopada do 16 grudnia 2022 r.: termin płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury
5. Jakie są koszty dostawy zamówień realizowanych w ramach dotacji?

Koszty dostawy zamówień są zależne od kwoty zamówienia oraz rodzaju zamawianych publikacji.

 • 0 złotych w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości powyżej 100 złotych brutto,
 • 14,90 złotych brutto w przypadku zamówienia tylko publikacji WSiP lub publikacji WSiP i do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, o wartości do 100 złotych brutto.

 

W przypadku zamówienia wyłącznie publikacji do języka obcego, których wydawcą nie jest WSiP, zamawiający pokrywa koszty dostawy w kwocie:

 • 50,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości do 1000 złotych brutto,
 • 80,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości pomiędzy 1000,01 a 3000 złotych brutto.
 • 110,00 złotych brutto – w przypadku zamówienia o wartości powyżej 3000 złotych brutto.
6. Czy ceny materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej mieszczą się w dotacji?

Jest możliwość zakupu materiału ćwiczeniowego do edukacji wczesnoszkolnej w ramach dotacji. Dodatkowo, także w ramach dotacji, można zamówić materiał ćwiczeniowy do języka angielskiego (wydawnictw partnerskich, z którymi współpracujemy).

7. Na jaką liczbę materiałów ćwiczeniowych, w przeliczeniu na jednego ucznia wystarczy dotacja?

Liczba dostępnych w ramach dotacji materiałów ćwiczeniowych jest zależna od kwoty przeznaczonej na zakup materiałów w danym wydawnictwie. Należy zadbać o to, aby nie przekroczyć kwoty dotacji oraz pamiętać, aby nie łączyć kwot dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne z dotacją przeznaczoną na materiały ćwiczeniowe.

8. Czyje dane należy podać jako dane osoby zamawiającej?

W celu poprawnego zrealizowania zamówienia należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentacji szkoły, która rzeczywiście składa zamówienie. Najczęściej jest to dyrektor szkoły.

9. Czy w zamówieniu mogę podać dwa numery kontaktowe?

Podczas składania zamówienia należy podać tylko jeden numer kontaktowy. Preferowany jest numer telefonu komórkowego z uwagi na możliwość wykorzystania go do szybkiego kontaktu z zamawiającym (np. w przypadku wymaganych dodatkowych informacji na temat zamówienia).

10. W jakim celu należy wpisać adres e-mailowy w formularzy zamówienia?

Na podany adres e-mailowy są wysyłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kod szkoły, umożliwiający szybki dostęp do serwisów WSiP m.in. Eduranga.pl. W formularzu należy podać adres e-mailowy szkoły lub dyrektora placówki.

11. Czy muszę odsyłać potwierdzenie Zamówienia, które otrzymałem na adres e-mailowy?

Nie. Potwierdzenie zamówienia pełni funkcję informacyjną. Ma umożliwić sprawdzenie, czy przyjęte przez WSiP zamówienie zgadza się z Państwa wymaganiami i nie trzeba go poprawić.

12. Co dzieje się z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi po pierwszym roku użytkowania?

Podręczniki kupione w ramach dotacji stają się własnością szkoły, powinny zostać zarejestrowane w bibliotece i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów kupuje szkoła, ale są one przekazywane lub udostępniane uczniom na jeden rok szkolny.

Powiązane artykuły w tym temacie

Dostęp do oferty dotacyjnej WSiP

W celu złożenia zamówienia i uzyskania oferty dotowanych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, dyrektor szkoły musi dokonać rejestracji na Platformie Składania Zamówień WSiP znajdującej się na naszej stronie https://zamow.wsip.pl.

Składanie zamówień w ramach dotacji

Zamówienie można składać poprzez Platformę składania zamówień WSiP pod adresem https://zamow.wsip.pl. Zamówienia dla klas 1-8 szkoły podstawowej, realizowane w ramach dotacji, składać można online.

Składanie zamówień nieobjętych dotacją

Zamówienie na każdą publikację, można złożyć, kontaktując się bezpośrednio z WSiP (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00) pod numerem 801 220 555.

Realizacja zamówień

Zamówienia otrzymane przez WSiP do 9 czerwca 2023 roku, będą realizowane od dnia 19 czerwca 2023 roku, według kolejności wpływu lub daty uzgodnionej ze szkołą.

Zmiany w zamówieniu

Zmiany w zamówieniach, które nie zostały jeszcze wysłane, są możliwe, o ile zamówienie nie zostało przekazane do realizacji. O statusie zamówienia poinformuje Specjalista Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 220 555.

Zwroty

Prawo zwrotu dotyczy nie więcej niż 10% wartości Zamówienia brutto (wartość liczona odrębnie dla każdego Zamówienia), pod warunkiem że nie noszą śladów użytkowania, w tym pieczątek szkoły.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content