Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

Prawa ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja szkolna i przedszkolna / Psychologia / Wychowanie i rozwój dziecka
Prawa ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Autyzm to spektrum wielu różnych zachowań. Nie ma dwóch podobnych dzieci ze spektrum autyzmu. Taki uczeń będzie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom w szkole. Warto wiedzieć, w jaki sposób określa się jego specjalne potrzeby edukacyjne i jak się je zaspokaja oraz co mówi na ten temat polskie prawo. Ucznia ze spektrum autyzmu traktuje się zgodnie z prawem jako ucznia z niepełnosprawnością. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa wyraźnie prawo. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Orzeczenie z publicznej poradni

Według danych Autism Europe około 5 milionów osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. To bardzo dużo. Jednak w Polsce nadal panuje stereotyp, żeby nie chodzić do specjalisty. Dlatego zdaniem lekarzy, w klasach jest nadal wielu uczniów bez diagnozy. Ta jest jednak podstawą, by szkoła mogła wdrożyć kształcenie specjalne.

Czytaj także: WOPFU i IPET – czym są i kto powinien je przygotowywać?

Rodzice muszą jednak wiedzieć, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może wydać jedynie zespół orzekający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. Poradnie niepubliczne nie mają zatem podstaw prawnych do wydania takiego orzeczenia.

Dostosowany program nauczania

Mając już odpowiednie orzeczenie możemy liczyć na ułożenie przez szkołę programu nauczania dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W orzeczeniu powinna znaleźć się informacja o potrzebach ucznia oraz zalecenia, jakie działania należy wdrożyć. Celem jest poprawa funkcjonowania ucznia w szkole oraz wzmocnienie  jego uczestnictwa w życiu szkoły.

Inni czytali: Jak rozładować energię dziecka z ADHD? Rodzaj zabaw może mieć znaczenie

Szkoła ma obowiązek dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie to następuje na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Co więcej, uczeń ma prawo do wydłużenia etapu edukacyjnego. Nauka może być prowadzona do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 lat (w przypadku szkoły podstawowej) lub 24 lata (w przypadku szkoły ponadpodstawowej).

Co uczniowi ze spektrum autyzmu musi zapewnić szkoła?

Szkoła ma obowiązek:

  • zapewnić warunki do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
  • realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu;
  • zapewnić zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  • zapewnić integrację ucznia z rówieśnikami, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
  • przygotować ucznia do samodzielności w życiu dorosłym.

Szkoła jest bardzo ważna

Dzieci ze spektrum autyzmu wykazują zaburzenia w komunikacji społecznej, co jest dla nich główną przeszkodą w integracji z rówieśnikami. Dlatego sama nauka w szkole ogólnodostępnej jest już formą terapii. Uczeń ma możliwość wrócić z kolegą do domu albo musi zadzwonić do kogoś, jeśli nie był w szkole. Te czynności sprawiają, że uczeń autystyczny ćwiczy relacje społeczne. Dodatkowo szkoła podczas zajęć rewalidacyjnych powinna skupiać się na rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Nauczyciel wspomagający

Szkoła ogólnodostępna ma także obowiązek zatrudnienia dodatkowych nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalistów lub osoby na stanowisko „pomoc nauczyciela”, jeśli uczęszczają do niej uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera i są oni objęci kształceniem specjalnym. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Taka osoba, potocznie nazywana w środowisku „nauczycielem wspomagającym” jest dużym wsparciem dla ucznia. Jej zadania określa rozporządzenie (§ 7 ust. 7). Czytamy w nim, że osoba ta:

  • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET;
  • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi;
  • uczestniczy – w miarę potrzeb – w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPET; realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
  • udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
  • prowadzi zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Dowiedz się również, jak pracować z uczniem z autyzmem.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content