Język niemiecki – podręczniki, ćwiczenia WSiP

Publikacje do nauki języka niemieckiego dystrybuowane przez WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Wydawnictwo WSZ PWN

und so weiter 1. EXTRA.

ich und du neu klasa 4

und so weiter 2. EXTRA

ich und du neu klasa 5

ich und du neu klasa 6

mach mit klasa 6

weiter Deutsch 1. EXTRA

Mach mit! 4 neu klasa 7

Kompass Team 1

Kompass Team 2.

Kompass Team 3

weiter Deutsch 2. EXTRA.

Mach mit! 5 neu. klasa 8

Wydawnictwo Klett

Maximal 1

Maximal 2

Wydawnictwo Hueber

Beste Freunde 1

Beste Freunde 2