Technik hotelarstwa

Podręczniki WSiP do zawodu technik hotelarstwa - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży turystyczno-hotelarskiej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.06HGT.03T.11T.12

Kwalifikacja HGT.06
Realizacja usług w recepcji

Realizacja usług w recepcji. Część 1

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik wyczerpująco opisuje kwestie związane z bhp w recepcji hotelowej, potrzebami gości i ich oczekiwaniami, etyką, kulturą i savoir-vivre’em pracowników recepcji. Przedstawia również zasady komunikowania się z gośćmi hotelowymi oraz etapy i techniki negocjacji stosowane do uzyskania warunków porozumienia, a także omawia rolę recepcji w hotelu, stanowiska pracy i zadania jej pracowników. Uzupełnieniem jest wyposażenie techniczne oraz prezentacja całego procesu przygotowania rezerwacji, w tym m.in. sposobów i zasad dokonywania rezerwacji oraz dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich.

Nowość

Realizacja usług w recepcji. Część 2

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik zawiera informacje dotyczące procedury przyjęcia i wykwaterowania gości, w tym zasady rejestracji gości, przydziałów pokoi, prowadzenia dokumentacji hotelowej. Omawia kwestie związane ze świadczeniem gościom usług przez pracowników recepcji, w tym m.in. pomoc w przenoszeniu bagażu, budzenie, przekazywanie wiadomości i korespondencji, udzielanie informacji, obsługa gości specjalnych. Uczeń znajdzie tu również informacje o rodzajach cen usług hotelarskich i stosowanych rabatach, formach płatności w sprzedaży usług hotelarskich oraz zasad prowadzenia rachunku hotelowego gości.

HGT.03
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 1

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

W podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące klasyfikacji obiektów i usług hotelarskich, systemów i sieci hotelarskich, zasad bhp obowiązujących w branży. Omówione są także sposoby rozróżniania stanowisk pracy w dziale służby pięter, kwestie rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych, technik sprzątania oraz obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymywania czystości.

Podręcznik zawiera przejrzystą szatę graficzną, a treści wsparte zostały licznymi rysunkami i zdjęciami.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 2

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

W podręczniku zostały opisane kwestie dotyczące przestrzegania zasad zdrowego żywienia, przechowywania żywności, bielizny i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Zaprezentowane zostały również informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania oraz  sporządzania dokumentacji.

To nieoceniona pomoc podczas nauki zawodu, opracowana pod kątem wszystkich efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji opisanych w nowej podstawie programowej dla zawodu technik hotelarstwa.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Zbiór zadań to idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Dzięki wykonaniu wielu różnorodnych zadań kandydat do zawodu technik hotelarstwa lepiej zrozumie materiał, utrwali wiadomości i nauczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

To pakiet ponad 200 pytań i zadań pomocnych podczas realizacji zajęć, opracowany pod kątem efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji opisanych w nowej podstawie programowej 2019 dla zawodu technik hotelarstwa.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia hotelarska. Działalność recepcji. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.11 (TG.12). Praktyczna nauka zawodu

Aldona Kleszczewska

Praktyczne ćwiczenia skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

Publikacja pomoże uczniowi sprawdzić umiejętności związane z przestrzeganiem procedur z zakresu obsługi gości w recepcji, sporządzaniem dokumentacji, przyjmowaniem płatności i udzielaniem informacji turystycznej. Uczeń będzie mógł także przećwiczyć wypełnianie niezbędnych dokumentów.

Pracownia hotelarska. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.12 (TG.13). Praktyczna nauka zawodu

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

 

Publikacja umożliwia sprawdzenie umiejętności związanych ze stosowaniem sprzętu oraz technikami sprzątania i wyposażania jednostek mieszkalnych. Dzięki niej uczniowie mogą przećwiczyć przygotowywanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi zasadami i dostosowanego do potrzeb gości.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.11 (obecnie: TG.12). Planowanie i realizacja usług w recepcji

Andrzej Rudziński

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

 

Publikacja składa się z 5 zestawów testów, z których każdy zawiera 40 zadań testowych i zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów i propozycje rozwiązań zadań praktycznych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.12 (obecnie: TG.13). Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Andrzej Rudziński

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

 

Publikacja składa się z 5 zestawów testów, a każdy zestaw – z 40 zadań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego. W części praktycznej uczeń znajdzie wzory dokumentów wypełnianych podczas egzaminu, a na końcu publikacji – klucz odpowiedzi.

Kwalifikacja T.11 (TG.12)
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Rezerwacja usług hotelarskich

Witold Drogoń

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Rezerwacja usług hotelarskich).

 

W publikacji w przystępny sposób zaprezentowano informacje dotyczące dobierania oferty hotelowej do potrzeb gości, wyposażenia recepcji oraz rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup. Uczeń znajdzie tu również przykłady dokumentacji typowej dla pracy w branży hotelarskiej.

Obsługa gości w recepcji

Witold Drogoń

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających).

 

Autor wyczerpująco omawia procedury związane z obsługą gości w recepcji, w tym dokumentację, którą należy wypełnić, formy płatności, sposoby oferowania usług dodatkowych oraz udzielania informacji turystycznej. Wiedzę teoretyczną wspiera licznymi przykładami dokumentacji branżowej, ćwiczeniami i ilustracjami.

Kwalifikacja T.12 (TG.13)
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Organizacja pracy służby pięter

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych).

 

Autorzy w przystępny sposób opisują, jak rozróżniać stanowiska pracy w dziale służby pięter, omawiają rodzaje jednostek mieszkalnych, typy prac porządkowych, techniki sprzątania oraz zasady obsługi sprzętu i urządzeń do utrzymywania czystości. Wiedzę teoretyczną wspierają licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Bożena Granecka-Wrzosek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.12  (obecnie: TG.13)(Przygotowywanie i podawanie śniadań).

Autorka publikacji w przystępny sposób przedstawia informacje dotyczące zasad zdrowego żywienia, przechowywania żywności, bielizny i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów, rozróżniania śniadań hotelowych i sposobów ich podawania. Wiedzę teoretyczną wspiera licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13). (Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy zaprezentowali informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania, sporządzania dokumentacji, rozróżniania kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektów hotelarskich. Wiedzę teoretyczną wsparli licznymi dokumentami i ćwiczeniami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży turystyczno-hotelarskiej

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Lilianna Rzepka, Barbara Steblik-Wlaźlak

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia zasady korzystania z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory przyrody, kultury i historii Polski. Atutem książki są liczne zdjęcia zabytków i miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Barbara Steblik-Wlaźlak, Liliana Rzepka

Ta publikacja to pasjonująca podróż dookoła świata. Omawia walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Marketing w hotelarstwie

Jan Cetner

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

 

W podręczniku zaprezentowano wiedzę dotyczącą dobierania oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości, stosowania instrumentów promocji usług hotelarskich oraz planowania i podejmowania działań marketingowych. Przekazano również informacje na temat zasad i narzędzi marketingu, technik analizy rynku usług hotelarskich oraz konkurencji. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Obsługa informatyczna w hotelarstwie + cd-rom

Mariola Milewska, Andrzej Stasiak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

W książce zaprezentowano informacje niezbędne do stosowania programów komputerowych w branży hotelarskiej, obsługi urządzeń biurowych, rezerwacji usług oraz prowadzenia korespondencji związanej z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami. Do publikacji dołączono płytę z programem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

BHP w branży hotelarskiej

Janusz Cichy

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży hotelarskiej.

To ilustrowane kompendium omawia zasady ochrony przeciwpożarowej w branży hotelarskiej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Autor scharakteryzował też źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Przybliżył również przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasady postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Magdalena Samulczyk-Wolska

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Patryk Chomicki

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP

Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich

Adam Stefański

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

W publikacji rzetelnie i przystępnie omówiono podstawowe pojęcia z marketingu, koncentrując się szczególnie na rynku usług hotelarskich. Przeprowadzono dokładną analizę strategii sprzedaży realizowanych w konkretnych hotelach. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan jego wiedzy.

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Aleksandra Lewandowska

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

Autorka charakteryzuje bazę noclegową w Polsce. Wskazuje najważniejsze organizacje zrzeszające hotelarzy. Uczy wypełniania dokumentów w recepcji. Przybliża zasady BHP i podstawy pierwszej pomocy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 1.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

W publikacji szczegółowo omówiono zasady standaryzacji obiektów noclegowych. Przedstawiono charakterystykę bazy noclegowej w Polsce i dokładnie opisano największe sieci hotelowe. Słowniczek terminów pozwoli uczniowi uporządkować wiedzę, a pytania kontrolne pomogą sprawdzić jej poziom.

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Aleksandra Lewandowska

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Publikacja obejmuje tematy dotyczące obsługi gości w obiekcie hotelarskim, zasad sprzątania, procedur związanych z właściwym funkcjonowaniem działu housekeepingu. Kolorowe ilustracje ułatwią uczniowi wykonanie ćwiczeń i przybliżą mu rzeczywisty wygląd pomieszczeń hotelowych.

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Podręcznik obejmuje m.in. tematy dotyczące otoczenia obiektu hotelowego, organizacji działu służby pięter, organizacji i techniki pracy w dziale służby pięter. Ilustracje pomogą uczniowi w zrozumieniu przedstawianych zagadnień, a pytania kontrolne – w sprawdzeniu poziomu wiedzy.

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12). (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

Podręcznik omawia zagadnienia dotyczące schematu organizacyjnego hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa pracy w recepcji, etyki i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji pracy służby parterowej oraz procedur obsługi gości przez pracowników służby parterowej. Treści teoretyczne autorzy wsparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 2

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Zakres:

  • kwalifikacja T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji)

Podręcznik do nauki:

  • struktury organizacyjnej recepcji,
  • rezerwacji,
  • procedur przyjęcia gości do hotelu,
  • obsługi gości w trakcie pobytu w hotelu,
  • procedury wykwaterowania gości z hotelu (check-out).

Hotelarstwo. Tom IV. Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy podręcznika położyli nacisk na racjonalne odżywianie, komponowanie jadłospisu, a także wizerunek zawodowy pracownika w branży gastronomicznej. Szczegółowo przedstawili rodzaje śniadań serwowanych w hotelu. Udzielili też praktycznych wskazówek dotyczących nakrywania stołu.

Hotelarstwo. Tom V. Podstawy przedsiębiorstwa hotelarskiego

Maria Wajgner, Renata Tylińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy podręcznika przystępnie wyjaśniają najważniejsze terminy ekonomiczne. Uczą czytania ze zrozumieniem ustaw i aktów prawnych. Przygotowują do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy w roli pracownika i przyszłego pracodawcy.

Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy omawiają zagadnienia związane z praktyczną stroną obsługi konsumenta. Pokazują techniki serwowania potraw, nakrywania do stołu, zdobienia dań. Wprowadzają terminy angielskie i francuskie używane w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń skierowany do uczniów techników, którzy kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa.

Publikacja prezentuje funkcje programów Microsoft Office i techniki pisania bezwzrokowego. Szczegółowo omawia program CHART i jego zastosowanie w hotelarstwie. Charakteryzuje podstawowe pisma urzędowe i uczy ich sporządzania. Przedstawia pracę sekretariatu. Zawiera też wskazówki dotyczące tworzenia CV i zachowania się w trakcie rozmowy o pracę.

Język obcy zawodowy

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy. How can I help you?

Joanna Dolińska-Romanowicz, Dorota Nowakowska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu języka obcego zawodowego.

Autorzy publikacji uczą słownictwa charakterystycznego dla branży turystyczno-hotelarskiej. Przybliżają zasady skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej. Prezentują różne sytuacje, w których może się znaleźć pracownik. Książka zawiera wzory pism z branży hotelarskiej, a ponadto pytania kontrolne z kluczami odpowiedzi.

Hotelarstwo. Tom VI. Język niemieckie zawodowy. Wobei kann ich helfen?

Beata Krzysztofik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu języka obcego zawodowego.

Autorzy publikacji uczą słownictwa charakterystycznego dla branży turystyczno-hotelarskiej. Przybliżają zasady skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej. Prezentują różne sytuacje, w których może się znaleźć pracownik. Książka zawiera wzory pism z branży hotelarskiej, a ponadto pytania kontrolne z kluczami odpowiedzi.