Przejdź do treści
Wróć do listy artykułów

W trosce o środowisko, ludzi i naszą przyszłość… czyli o zrównoważonym rozwoju w szkole

Edukacja szkolna i przedszkolna
W trosce o środowisko, ludzi i naszą przyszłość… czyli o zrównoważonym rozwoju w szkole

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że człowiek zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Idea ta zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Zrównoważony rozwój a szkoła

Zagadnienia związane z ekologią i klimatem już od kilku lat realizowane są w polskich szkołach, a zadaniem ich staje się kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Nauczyciele rozwijają postawy proekologiczne, rozwijają wrażliwość na piękno natury, kształtują poczucie więzi z przyrodą i ludźmi, rozbudzają chęć działania na rzecz ochrony środowiska, a w dalszej perspektywie, utrwalają aktywność proekologiczną. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, w szkole podstawowej i ponadpodstawowej edukacja na temat zrównoważonego rozwoju pojawia się w ramach wielu przedmiotów: biologii, geografii, chemii czy wiedzy o społeczeństwie.  Tematy związane z problemami naszej planety czy degradacją środowiska poruszają także podczas swoich zajęć wychowawcy. Dodatkowo, te ważne zagadnienia mogą realizować nauczyciele języka polskiego, proponując, w ramach kształcenia rozumienia czytanego tekstu, artykuły związane z ekologią lub wpływem człowieka na środowisko. Mogą także zaproponować tematy rozprawek, które przyczynią się do głębszej refleksji na ten temat.

Zrównoważony rozwój: Co to naprawdę znaczy? – film edukacyjny

Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju?

Można również zorganizować Szkolne Dni Ekologii i w ramach wspólnej inicjatywy, zaprosić do szkoły gości, którzy, na co dzień zajmują się szeroko pojętą ekologią i ochroną dóbr naturalnych: ekologów, leśników, osoby reprezentujące różnego rodzaju fundacje prowadzące działania proedukacyjne i proekologiczne. Może warto, w ramach wycieczki krajoznawczej, wybrać się z młodzieżą do najbliższego Parku Krajobrazowego czy Nadleśnictwa. Zachęcam do odwiedzenia Roztoczańskiego Parku KrajobrazowegoNadleśnictwa Biłgoraj. Można też zająć się wirtualnym „tropieniem” rzadkiego w naturze gatunku – np. głuszca, który wymaga szczególnej troski człowieka. Takie spotkanie mogą też odbywać się w formie on-line. Ważnym elementem realizacji szkolnego święta ekologii mogą być także konkursy wiedzy lub kreatywne, które dotyczyć będą omawianych problemów. Młodzieży można zaproponować konkurs na hasło promujące ochronę środowiska, konkurs na plakat, wiersz, film czy krótką scenkę proekologiczną. Istotne będzie włączenie młodzieży w konkretne działania, tak, aby mieli poczucie wpływu na otaczający świat. Może to być akcja sprzątania świata, sadzenie drzew w swojej okolicy, w ramach upamiętnienia ważnego wydarzenia. W sieci znajdziemy też wiele profesjonalnie przygotowanych materiałów i filmów, które mogą wzbogacić naszą szkolną inicjatywę. Polecam między innymi strony, gdzie znajdziesz wiele ciekawych materiałów:

Życzę ciekawych zajęć i świadomej problemów planety młodzieży, której pomożemy zrozumieć, że przyszłość świata zależy także od nich… Autor: Daniel Buchowiecki – nauczyciel języka polskiego i wychowawca

Jak uczyć w szkole o zrównoważonym rozwoju?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na infolinię
+48 801 220 555 Poniedziałek-piątek, w godzinach: 8:00-16:00
Napisz do nas wiadomość
wsip@wsip.com.pl Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia
Porozmawiaj na czacie
Otwórz czat Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.
Skip to content